DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Tkalcovské řemeslo a textilní průmysl

Odvaha a prozíravost
Inovativní, flexibilní a tržně orientovaní – takto bychom dnes označili hranické a ašské textilní fabrikanty. „Šátky“ od hranických tkalců našly už na začátku 19. století strhující odbyt v celé Evropě. Okolo roku 1820 mělo vícero firem svou prodejnu ve Vídni. Ve chvíli, kdy v dámské módě triumfálně zvítězil klobouk nad šátkem, začalo se vyvážet na nové exportní trhy v Turecku, Orientu, Indii, jižní Africe, střední a jižní Americe.
bild
K průkopníkům uměleckého tkaní patřila i rodina Georga Michaela Reue, který se roku 1765 přestěhoval ze středních Frank do Hranic. Roku 1833 přinesli jeho dva synové a jeho vnuk ze svých vandrů po světě do svého rodiště žakárový tkací stroj, čímž se postarali o kontinuální rozvoj. K Reuovi se roku 1787 přidal tovaryš Johann Christian Hollerung ze Schönbergu v Sasku, vynikající návrhář. Spolu vytvořili vzácné a raritní šátky a mušelíny s mnohobarevnými motivy. Ve Vídni byl prodejem pověřen nejspíše jmenovec Johann Christoph Hollerung – Ašák, který se z obyčejného tkalcovského tovaryše vypracoval až na obchodníka.
Těžký život obyčejného tkalce zažil, jako stovky dalších na Ašsku, na vlastní kůži. Zajištění existence nabízela příslušnost k cechu, který regulova ovaryšské smlouvyzabraňoval nekalému podnikání nebo podporoval vdovy a sirotky svých bývalých členů. V Aši založili tkalci svůj cech už v roce 1652. O 180 let později se osamostatnili tkalcovští mistři z Hranic a Podhradí, když si založili vlastní cech.
Firma Wolfrum
Jedním z největších průmyslníků ašského okresu byl v této době hranický tkalcovský fabrikant Johannes Künzel, který vlastnil i jednu přádelnu. Další založil roku 1826 v Novém Rybníku, jejíž vedení předal svým zeťům Karlu a Johannu Schündlerovým. Přádelna bavlny zůstala po dlouhou dobu nejvýznamnějším podnikem tohoto druhu na Ašsku a byla první továrnou, kde se zavedl parní stroj. O jejím rozmachu a modernizaci ve 20. století vypráví Ludwig Wagner, který zažil 30 let z historie této továrny.
V Aši bylo silné odvětví punčochářů. Vedle daňové svobody ašské oblasti profitovalo punčochářství z technických vymožeností dovezených z Francie a Ameriky. K starousedlým punčochářským fabrikantům patřila i rodina Wolfrumů. Hermann Wolfrum, pravnuk zakladatele Lorenze Wolfruma, musel převzít firmu velmi mlád. Jeho kronika příkladně popisuje vzestup a pád ašského textilního průmyslu.
V archivu k tomuto najdete následující materiály:
Exponát č. 806: Hollerung: „Modli se a pracuj, Bůh Ti bude nápomocen“ (popis, 254KB)
Exponát č. 806: Hollerung: „Modli se a pracuj, Bůh Ti bude nápomocen“ (sken, str. 1 - 27, 1,56MB)
Exponát č. 806: Hollerung: „Modli se a pracuj, Bůh Ti bude nápomocen“ (sken, str. 28 - 50, 1,29MB)
Exponát č. 764: Cechovní stanovy z roku 1731 (popis, 192KB)
Exponát č. 764: Cechovní stanovy z roku 1731 (sken, 4,9MB)
Exponát č. 8366: Výuční list Johanna Adama Benkera(sken, 936KB)
Exponát č. 4586: Wagner – Nový Rybník (popis, 256KB)
Exponát č. 832/837: Kronika firmy Wolfrum((popis, 253KB)
Exponát č. 1072: Stöhr – Ruční tkalcovství v Hranicích
Exponát č. 959: Hübner – Z cechovního života na Ašsku
Exponát č. 813: Spitzl – Ašský pletařský a výšivkářský průmysl
Exponát č. 818: Slavik – Textilní průmysl na Ašsku a Chebsku
Exponát č. 4591/4592: Zápisníky Arna Rittera
Exponát č. 9788: Hranický Heimatbuch str. 385 a 419 až 421
Exponáty č. 1520, 1521, 1522: Alberti – Beiträge díl 2, 3 a 4
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru