DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Ostatni
In V této rubrice naleznete naskenované nekomentované dokumenty. Bylo digitalizováno přes 650 dalších archivních materiálů, mimo jiné i 350 osobních dokumentů. Tyto zde kvůli autorským právům nemůžou být zveřejněny. Pokud budete mít o tyto materiály zájem, kontaktujte přímo vedení archivu.
V archivu naleznete k tomuto tématu následující materiály:
Dokument č. 616: Fischer – Evangelium v Chebu a na Chebsku,
Díl 1. Náboženské dějiny Chebska (10784, 1,63MB)
Díl 2. Plesná (Fleißen)10785, 0,59MB)
Dokument č. 770: Soupis obcí ašského soudu z roku 1783 (10786, 146KB)
Dokument č. 3939: Adresář politického okresu Aš z roku 1906 (bez inzerátů):
Díl 1 (10787, 2,1MB)
Díl 2: (10788, 0,57MB)
Díl 3: ašská domovní čísla (10789, 1,0MB)
Díl 4: seznam obyvatel (10790, 4,0MB)
Díl 5: seznam obchodníků a živnostníků v Aši (10791, 2,28MB)
Díl 6: seznam obyvatel okolních obcí (10792, 2,52MB)
Díl 7: Díl (10793, 1,54MB)
Dokument č. 9003: Gradl – Materiály k dějinám Ašska (10794, 1,35MB)
Dokument č. 9005: Gradl – Regesta pánů ze Zedtwitz (10795, 2,62MB)
Sonderbestand Nr. 729: Tittmann: Heimatkunde des Ascher Bezirks für Schule und Haus:
Díl 1: Kapitel Land und Leute; Verwaltung, Gerichtsbarkeit, Behörden (10693, 3,1MB)
Díl 2: kapitola duchovní kultura, vzdělávání (10694, 3,74MB)
Díl 3: kapitola péče o právní záležitosti, zdroje výdělku (10695,2,63MB )
Díl 4: průmysl, obchodování a doprava, spolky/zájmová sdružení (10696, 3,35MB)
Díl 5: topografie – místopis (10697, 1,52MB)
Díl 6: malá kronika Aše (10698, 4,15MB)
Díl 7: malá kronika Ašska, malá kronika Podhradí (10699, 4,13MB)
Díl 8: malá kronika Ašska, náčrtek historie okresu) (10700, 4,66MB)
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru