DeutschCesky
Home
Hledání v archivních materiálech
V archivu Ašska můžete hledat podle níže uvedených kritérií. Kromě konkrétních materiálů se ukáže i jejich krátký popis, autor, rok vzniku nebo rok vydání, o jaký typ materiálu se jedná (např. kniha, listina, fotografie, mapa), dále inventární číslo a eventuálně i link k pdf-dokumentu.
Pomocí inventárního čísla si můžete vyžádat kopie materiálů – odkaz v menu: vyžádat materiály. Komplexnější dotazy mohou být požadovány taktéž touto cestou.
Při vyhledávání je nutné zohlednit: Materiály jsou evidovány podle originálního názvu. Dnešní pravopis se může od historické podoby lišit (například Mitheilungen, Churfürst) nebo může obsahovat hovorový obrat (např. Erdäpfel pro Kartoffel – zemáky vs. brambory).
V minulých stoletích bylo běžné, že mnoho osob mělo podobná nebo stejná jména, jako např. Johann Andreas Wunderlich nebo Katharina Margaretha Fischer. Osoby se stejným jménem, které jsou zmiňovány v různých pramenech, jsou proto v databázi vedeny jako různé osoby. Protože nebylo vždy možné zkontrolovat, zda se jedná skutečně o jednu osobu nebo o dvě osoby stejného jména.Jedna a tatáž osoba může být vedena s rozdílnými údaji (např. pravopis jména). V tomto případě jsou citovány údaje z daného pramene. Tyto prameny se můžou navzájem lišit.
název objektu:
 
Zadejte jeden nebo více vyhledávacích pojmů - jenom na němčině! U všech zadávacích polí pozor na psaní velkých a malých písmen!
heslo:
 
Prosim jenom na němčině!
příjmení:
 
jmeno:
 

událost:
 
výsledky roztřídit podle:
 
V případě potřeby využijte také pořadí třídění
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru