DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Poddaní

Vzpoura malých lidí
Jako poddaní pánů von Zedtwitz na tom sedláci na Ašsku, ve srovnání s jinými v okolí, nebyli tak špatně. Tak to aspoň vnímají historikové. Nebyli to nevolníci, nýbrž svobodní rolníci a robotníci. Robotou přitom nebyli zatěžováni nadměrně. Sedláci samozřejmě mohli být jiného názoru. Neboť dle historických pramenů docházelo k častým stížnostem a dokonce soudním sporům podaných s jejich pány. Například podobný soudní spor se v 18. století táhl několik let, páni von Zedtwitz byli zároveň zapleteni do zdlouhavých právních sporů se svou vlastní vrchností, totiž císařovnou Marií Terezií.
Konflikty mezi sedláky a feudálním panstvem poskytují dostatek materiálu na sepsání tlustého románu. Johann Woldert podobný spor použil jako rámcový děj svého díla Zimmermeister Peter Rank gemacht. Einen Schlusspunkt im Roman wie im realen historischen Streit setzt die rozsudkem z 21. března 1776.  V mnoha bodech dává za pravdu sedlákům. Marie Terezie potvrdila tento dekret v Temperamentních bodech z roku 1775, které ukončují spor s pány von Zedtwitz.
Jakou robotu museli poddaní odvádět, popisuje nejstarší dlužní kniha Ašska z roku 1690. Je přílohou dědické smlouvy, kterou si tři páni von Zedtwitz dělí otcovský majetek. Sepsány a děleny jsou tu i povinnosti a pracovní výkony sedláků. O životní úrovni poddaných na Ašsku přitom neexistují prakticky žádné záznamy. Rossbašský vlastivědný badatel Arno Ritter a Dr. Herbert Hofmann proto vyvinuli velmi náročnou metodu pátrání. Podle počtu snopů, které jsou uváděny v rossbašském farním desátkovém registru jako odvodní dávky, odvozovali velikost usedlostí a majetek sedláků. V jejich interpretacích se opakovaně objevuje také jméno Peter Rank. Originály jejich výpočtů a analýz se zachovaly v pozůstalosti Arno Rittera.
V archivu naleznete k tomuto tématu následující materiály:
Dokument č. 1074: Woldert: Zimmermeister Peter Rank (Tesařský mistr Peter Rank - němec
Dokument č. 1074: Woldert: Zimmermeister Peter Rank (Tesařský mistr Peter Rank - německy) (popis, 306KB)
Dokument č. 1226: Předpísemné dějiny, příloha Aš C - německy (popis, 299KB)
Dokument č. 1226: Předpísemné dějiny, příloha Aš C (sken, 1,18MB)
Dokument č. 1226: Předpísemné dějiny, příloha Aš D (sken, 535KB)
Dokument č. 5191: Alberti: Dělení dědictví pánů von Zedtwitz - německy (popis, 194KB)
Dokument č. 4572: Farní desátkový registr 1760 až 1833
Dokument č. 10611: Kronika obce Štítar (Schildern, německy)
Dokument č. 779ff: Hoier: Von alter Schäferei (Ze starého ovčína - německy)
Dokument č. 9788: Hofmann: Roßbacher Heimatbuch (Rossbašská domovská kniha - německy)
Dokument č. 1501: Tins: Eigenwillige Geschichte des Ascher Ländchens (Skutečná historie Ašska - německy)
Dokument č. 1507/1508/1509: Alberti, Beiträge (Příspěvky - německy), svazek 1, 2, 3
Dokument č. 2215: Hübl: Bauerntum und Landbau der Sudetendeutschen (Rolnictvo a zemědělství sudetských Němců - německy)
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru