DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Ze sousedních Čech

Kronikáři města Cheb a Chebska
Město Cheb, mocný soused Aše, má velmi pohnutou minulost. Bohaté historické materiály lze nalézt nejen v místním archivu, ale i v Mnichově, Vídni, Drážďanech či Praze. Velmi rozsáhlým zdrojem badatelů je i archiv kláštera ve Waldsassenu, který byl s Chebem historicky velmi spjat. Čtyři muži na sebe vzali úkol zvěčnit historii tohoto říšského města a samotného Chebska, každý svým vlastním pohledem.
Vinzenz Pröckl (uváděn také jako Proekl, Proeckl nebo Prökl) je považován za nejstaršího mistra chebské historiografie. Tento městský stavitel byl roku 1835 jmenován prvním neúředním archivářem; tuto funkci vykonával 22 let a poté znovu ještě nějakou dobu od roku 1874. Když byl pověřen zpracováním „radniční kroniky“, zahrnul Pröckl do tohoto úkolu také historický, statistický a topografický popis, který vyšel pod názvem Eger und das Egerland. Jedna z kapitol je věnována také Ašsku. Pröckl vydal toto dvousvazkové dílo roku 1845 na vlastní náklady. Materiály získával mimo jiné od Goethova přítele, lubského faráře a přírodovědce Antona Martiusea chebského magistrátního rady Sebastiana Grünera.
Pröcklův následovník Heinrich Gradl (městský archivář 1878 až 1895) však přišel s jeho zdrcující kritikou: „Jehopráce vykazuje obrovskou nedůslednost a povrchnost, která je znát prakticky u každého údaje letopočtu, názvu obce či jmen osob. U každého přepisu z původního zdroje se dopouští naprosto nepochopitelných chyb.“ Gradlovo vlastní dílo s názvem „Letopisy města Cheb (Die Chroniken der Stadt Eger)“ z roku 1884 je prakticky založeno na věrné reprodukci dvou historických textů: Chronikučitele Pangratze Engelharta a deníku soudního rady Endrese Baiera, obou ze 16. století. Zatímco historie města v podání Engelharta má podobu líčení bulvárního tisku, je deník Baiera podle Gradla „Detailním vyobrazením měšťanského života“.
Svou kritiku dosavadního líčení historie zopakoval Heinrich Gradl ve svém stěžejním díle „Monumenta Egrana – Das Egerland (Chebsko). Jedná se o vlastivědu oblasti horního Chebska z roku 1886. V prvním díle uveřejnil jednotlivé popisy pamětihodných událostí z let 805 až 1322, kdy došlo k zastavení Chebska. Podrobně líčí vzájemné vztahy s klášterem ve Waldsassenu. Občas je zde zmíněno i panství Gradl si svým dílem nárokuje první odborné zpracování historického vývoje Chebska.
Jako autor rozsáhlé odborné historické literatury se proslavil také jeho nástupce Karl Siegl (ředitel městského archivu 1895 až 1934). K 600=
 
V archivu k tomuto najdete následující materiály:
Sonderbestand Nr. 608: Pröckl: Eger und das Egerland (Scan Inhalt, 601KB) (Scan Ascher Gebiet, 854KB)
Sonderbestand Nr. 609: Gradl: Die Chroniken der Stadt Eger (Scan Auszüge Chronik Engelhart, 51KB)
Sonderbestand Nr. 585: Gradl: Monumenta Egrana – Das Egerland. Heimatkunde des Ober-Eger-Gebietes (Scan Denkmäler/Auszüge Asch, 1,4MB)
Sonderbestand Nr. 594/595: Siegl: Eger und das Egerland im Wandel der Zeiten
Sonderbestand Nr. 592: Siegl: Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs (Scan Inhalt, 514KB)
Sonderbestand Nr. 586/587/588: Sturm: Eger - Geschichte einer Reichsstadt
Sonderbestand Nr. 607: Pröckl: Schloss Seeberg im Egerlande (Scan, 2,1MB)
Sonderbestand Nr. 610: Gradl: Die Privilegien der Stadt Eger
Sonderbestand Nr. 611: Gradl: Deutsche Volksaufführungen
Sonderbestand Nr. 612: Gradl: Die Ortsnamen im Fichtelgebirge und in dessen Vorlanden
Sonderbestand Nr. 6519: Gradl: Böhmen und Sachsen
Sonderbestand Nr. 6521: Gradl: Aus dem Egerer Archive. Beiträge zur Geschichte Böhmens u. des Reiches unter Karl, Wenzel u. Sigmund
Sonderbestand Nr. 591: Siegl: Die Ausgrabungen auf der Kaiserburg in Eger
Sonderbestand Nr. 593: Siegl: Die Egerer Zunftordnungen
Sonderbestand Nr. 595: Siegl: Aus dem Egerer Stadtarchive
Sonderbestand Nr. 599: Siegl: Das Achtbuch II des Egerer Schöffengerichts vom Jahre 1391 bis 1668
Sonderbestand Nr. 600: Siegl: Das Achtbuch des Egerer Schöffengerichts aus der Zeit von 1310 bis 1390
Sonderbestand Nr. 601/602: Siegl: Das Salbuch der Egerer Klarissinnen v. J. 1476 Sonderbestand Nr. 603: Siegl: Verzeichnis von Besitzern Alt-Egerer Häuser (und andere)
Sonderbestand Nr. 604: Siegl: Schloss Seeberg im Egerlande
Sonderbestand Nr. 605: Siegl: Das Egerland zur Zeit seiner Verpfändung
Sonderbestand Nr. 606: Siegl: Alt-Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen
Sonderbestand Nr. 5613: Siegl: Briefe und Urkunden zur Geschichte der Hussitenkriege aus dem Egerer Stadtarchiv
Sonderbestand Nr. 5630: Siegl: Die Überrumpelung der Stadt Eger durch die Sachsen im Jahre 1631
Sonderbestand Nr. 5840 Siegl: Geschichte der Egerer Burgpflege
Sonderbestand Nr. 6528: Siegl: Der erste, dem Namen nach bekannte Bürgermeister von Eger
Sonderbestand Nr. 7948: Siegl: Regesta Egrana
Sonderbestand Nr. 589: Sturm: Oberpfalz und Egerland
Sonderbestand Nr. 590: Sturm: Das Archiv der Stadt Eger
Sonderbestand Nr. 5622: Sturm: Egerer Reliefintarsien
Sonderbestand Nr. 5623: Sturm: Der Egerer Losungsschreiber Hans Schönsteter und seine Chronik
Sonderbestand Nr. 5628: Sturm: Die geschichtlichen Beziehungen des Egerer Landes zum Sechsämterland
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru