DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Svobodný stát Aš

Území mezi Benešovo státem a Hitlerovo Třetí říší
Na dvanáct dní, od 21. září do 3. října 1938, se Ašský výběžek stal kuriózním „svobodným státem“ s vlastní suverenitou. Sudety byly v těchto dnech dějištěm vyhroceného územního boje mezi českou vládou pod vedením Edvarda Beneše a Adolfem Hitlerem. Ten požadoval postoupení a připojení této oblasti k Třetí říši. Praha nejprve, po nátlaku Francie a Anglie, vyjádřila 21. září souhlas. Avšak po změně vlády o dva dny později došlo k obratu a Československá Republika vyhlásila všeobecnou mobilizaci. Hrozba války v Evropě vzrůstala. Hitler mezitím vyjednával s britským premiérem Chamberlainem. Toto jednání vyústilo 30. září v Mnichovskou dohodu.

V Aši příznivci a členové Sudetoněmecké strany (SdP) Konráda Henleina po prvních zprávách o "odstoupení Sudet" odzbrojili a zajali členy české policie a státních orgánů. Výkonnou moc tímto aktem přebrala SdP. Odmítla respektovat pražskou vládu a odřízla vojenskými uzávěry Ašský výběžek od zbytku českého zázemí. Na dvanáct dní se tak Ašsko stává mimořádným suverénním státem. Vydává vlastní poštovní známky a zavádí vlastní právní řád.

V Aši příznivci a členové Sudetoněmecké strany (SdP) deník. středoškolský učitel Friedrich Putz, velitel hlavního stanu SdP. Jedním z protipólů jsou pak záznamy českého vojenského velitelství o bojových střetech v sudetoněmeckých oblastech. Putz však nebyl jediným horlivým příznivcem Konráda Henleina, který započal svou politickou kariéru jako ašský učitel tělocviku a svazový funkcionář SdP. Jeho role, coby bojovníka za autonomii sudetoněmeckých oblastí, je zde nesporná. Historie Svobodného státu pak končí 3. října 1938. Hitler vstupuje v Aši na sudetoněmecké území, které od této chvíle náleží Německé říši. Pamětník Gustav Stöß, který ve Svobodném státě Aš působil jako mládežnická pěší spojka, vzpomíná na tehdejší události v jednom interview
V archivu se k tomuto tématu nachází následující materiál:
Dokument č. 10772: Sbírka známek svobodného státu Aš (popis, 85KB)
Dokument č. 1250: Dokumenty o událostech v západočeských pohraničních oblastech - německy (popis, 82KB)
Dokument č. 10775: Interview s pamětníkem Gustavem Stößem - německy ((interview, 2,1MB)
Dokument č. 919: Hoier: Aus dem Gemeinde-Gedenkbuche (Z obecní pamětní knihy - německy)
Dokument č. 9781: Alberti: Poznámky 1935 až 1942
Dokument č. 10637: Pohlednice 1938 - Svobodnýstát Aš, album č. 10
Dokument č. 945: Sudetské poštovní ceniny
Dokument č. 911: Höller: Von der SdP in die NSDAP (Z SdP do NSDAP - německy)
Dokument č. 629: Sudetendeutscher Turnerbrief (časopissudetoněmeckých cvičenců - německy
Dokument č. 1439: Zasche: Konrad Henlein (životopis - německy)
Dokument č. 715: Arndt: Die Fahne von Saaz (Žatecká vlajka (tiskovina) - německy)
Dokument č. 2159: „Heim ins Reich! (Domů do Říše!)“ Konrad Henlein a říšská župa Sudety 1938-1945 (německy)
Dokument č. 1505:  Tins: Die eigenwillige Historie des Ascher Ländchens (Skutečná historie Ašska - německy)
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru