DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Z okolních obcí

Zlatý věk kronikářů
Kartoffelernte
Vlastivědné bádání v oblasti Ašska nebylo jen pouhým koníčkem, stalo přímo obsesí. A nebylo tomu tak až v době po vyhnání, kdy řada obyvatel Ašska chtěla zachovat paměť o ztracené vlasti. Již v průběhu 19. a na počátku 20. století existovali jedinci, kteří se intenzivně zabývali dějinami této oblasti. Mezi ně patří i Karl Alberti, nejstarší syn faráře Traugotta Albertiho, který byl dlouhá léta velmi populárním ředitelem měšťanské školy. Jeho "Příspěvky k dějinám města Aš a Ašska (Beiträge zur Geschichte der Stadt Asch und des Ascher Bezirkes)" jsou rozděleny do čtyř svazků. Toto dílo bylo vytvořeno na základě celé řady dávno ztracených dokumentů a záznamů, které sahaly až do rané historie této oblasti.
V sousedním městysi Roßbachu (Hranice) se vlastivědným bádáním zabýval především Arno Ritter. Tento obchodník s textilem již od svých školních let sbíral informace o všech myslitelných aspektech historie a osídlení Roßbachu. Jeho speciálními oblastmi byly prehistorie a raná historie, původní staré komunikace, Ringvaly, domy z vepřovic nebo brambory. Ritter se totiž domnívá, že k rozšíření brambor ve střední Evropě došlo právě z jeho rodné obce. Rozsáhlá pozůstalost Rittera, který zemřel roku 1984 v Bayreuthu, je uložena v archivu.
Häuserchronik
Velmi pilným sběratelem a publicistou byl také vrchní učitel Lorenz Fuchs z Dolní Pasek.
14 let (1930 - 1944) pracoval na kronice obce, která obsahovala osm svazků. Jeden z nich, Häuser-Buch (kniha domácností) dává podrobně nahlédnout do tehdejšího vesnického života. Rok po dokončení tohoto pečlivého díla došlo k jeho konfiskaci českou správou obce. Řídícímu učiteli se však podařilo zachránit některé záznamy, které se pak velkou oklikou dostaly až do našeho archivu. Fuchs zemřel v roce 1950 v Griesbachu/Rottal.
I z dalších okolních obcí Aše existují kroniky. Obsahují však pouze minimum dokumentárních záznamů, popisovány jsou většinou jen o osobní vzpomínky a zážitky. Vydány byly kroniky Újezda, Štítar, Studánky a Plesné: tyto obce nemají být zapomenuty.
V archivu naleznete k tomuto tématu následující materiály:
Dokument č. 4537: Pozůstalost Arno Rittera: Pěstování brambor - německy (popis, 85KB)
Dokument č. 9768: Fuchs/Keil: Kronika Dolních pasek 1 až 126 - německy (popis, 0,12MB)
Dokument č. 4540: Ludwig: Stať o bramborách - německy
Dokument č. 4582: Opis a vysvětlivky starých obchodních listů
Dokument č. 4590: Listina dokládající Roßbach jako původní místo pěstování brambor - německy
Dokument č. 9784: Obecní pamětní kniha Dolních Pasek (svazek 1) - německy
Dokumenty č. 9749, 9750, 9758, 9760, 9762: Fuchs/Keil: Dokumenty k historii obce Dolní Paseky v pěti pořadačích - německy
Dokument č. 9769: Keil: Kronika domácností Dolních Pasek po odsunu - německy
Dokument č. 10641: Svobodný statek v Dolních Pasekách - německy
Dokument č. : Roßbacher Heimatbuch (domovská kniha města Rossbach - německy), str.36, str.70, str. 200, str. 214, str. 246
Dokument č.: Dodatky k Roßbacher Heimatbuch - německy
Dokument č. 1501: Tins: Die eigenwillige Historie des Ascher Ländchens (Skutečná historie Ašska - německy)
Dokument č. 9739: Kronika obce Újezd (Mähring - německy)
Dokument č. 9786: Beilschmidt: Historie domů a domácností obce Studánka (Thonbrunn - německy)
Dokumenty č. 9798 až 9800: Marr: Kronika města Fleißen (Plesná - německy)
Dokument č. 10611: Kronika obce Štítary (Schildern - německy)
Dokumenty č. 1507 až 1510: Alberti: Beiträge zur Geschichte der Stadt Asch (Příspěvky k historii města Aš - německy), svazek I - IV.
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru