DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Životní osudy

Po stopách předků
Kdo může popsat soudobé dějiny autentičtěji a poutavěji než lidé, kteří v dané době žili. Je dobře, že psaní deníků a životopisů bylo v minulých časech i na Ašsku pěstovaným zvykem.
Potřebu zjistit něco o životě předků a příbuzných nepociťovali potomci ašských měšťanů jen tehdy, kdy ztratili svůj domov. V průběhu času se mnoho rodin velmi rozrostlo a vytvořilo tak nejrůznější rodové větve. Pro udržení přehlednosti a přesnosti o původu slouží věda zvaná genealogie. Příkladem pro jednu takovou rozsáhlou kroniku jsou
listiny rodiny Martiusů. Také ony opět vynesly na světlo světa zajímavé životní příběhy. Neboť dva členové rodiny, Jiří Martius a Antonín Martius, hráli v Aši a sousedním Vogtlandu důležitou roli.
Rodinným kronikám se nevěnovali jen významné osobnosti. V archivu jsou k nalezení také výsledky bádání o původu lidí jako jsi Ty nebo já. Jejich čtení je neméně zajímavé. Protože zkušenosti a rány osudu jsou ve všech epochách a společenských vrstvách podobné.
V archivu jsou k nalezení následující materiály:
Dokument č. 3952: Listiny k historii rodiny Martiusů, sešit 3 (Jiří) (popis, 89KB)
Dokument č. 3952: Listiny k historii rodiny Martiusů, sešit 3 (Jiří) (sken erbu, 1,20MB)
Dokument č. 3953: Listiny k historii rodiny Martiusů, sešit 6 (Antonín)(popis, 89KB)
Dokument č. 3982: Listiny k historii rodiny Martiusů, sešit 9 (popis, 89KB)
Dokument č. 3983: Listiny k historii rodiny Martiusů, sešit 10 (popis, 89KB)
Dokument č. 3988: Nová genealogie a historie rodiny Martius – Merz (popis, 89KB)
Dokument č. 9200: Blechschmidt – Antonín Martius ze Schönbergu
Dokument č. 351: Tebenszky – Chebská rodinná kronika
Dokument č. 457: Ludwig – Naši předci, dávný svět
Dokumenty č. 1110 až 1133: Zprávy rodiny Albertiů
Dokument č. 3943: Ashauer – Rodinná kronika pro malířského mistra Johannese Müllera z Aše
Dokument č. 3944: Goßler – Kronika rodiny Goßlerů
Dokument č. 3946: Wunderlich – Rodinná vzpomínková kniha Wunderlichů (Aš)
Dokument č. 3947: Wunderlich – Vzpomínky
Dokument č. 3949: Ludwig – Rodový a rodinný registr Ludwigů
Dokument č. 3951: Ludwig – Historie rodiny Ludwigů
Dokument č. 10613: Höfer – Zápisky z mého života
Dokument č. 1505: Tins – Osobité dějiny Ašska
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru