DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Páni von Zedtwitz

Zkrocení nepoddanosti
Přenesli jsme se do 18. století. Celé České království je poddáno rakouskému císařství. Celé České království? Ne, jedno panství řízené nepoddajnými leníky odmítá poslušnost vídeňské císařovně Marii Terezii. Spor pánů von Zedtwitz o svrchovanost Ašska vůči Rakouské říši připomíná příběhy Asterixe a Obelixe. 400 let se pyšnili nezávislostí na Říši. S Českou korunou byli spojeni pouze přímou lenní vazbou, dobrovolným závazkem, který jim zajišťoval řadu privilegií.
Páni von Zedtwitz byli osvobozeni od daní a odvodů a vlastnili právo svobodného náboženského vyznání. Jejich privilegia byla stvrzena v roce 1331 a znovu potvrzena roku 1422. V době protireformace zůstalo Ašsko, v protikladu s katolickým Chebskem, evangelické. Až císařský výnos o vymáhání válečné daně z roku 1735 se stal podnětem pro zpochybnění zvláštního postavení Ašska. Z toho pak vznikl právní spor trvající bezmála 40 let.
Zprvu se páni von Zedtwitz spoléhali jen na vlastní argumentaci. Císaři Karlu VI. podávali do Vídně jednu stížnost za druhou – bez úspěchu. Poté se obrátili na nejznámější právníky tehdejší doby. Věhlasné právníky však zapojila i protistrana. Doch auch die Gegenseite setzt Rechtsgelehrte ein. Die Dokumenty sporu narostly do vysokých stohů. Zatímco Zedtwitzové poukazovali na svá písemně stvrzená práva, císařský dvůr ve Vídni argumentoval zástavou Chebska v roce 1322, jehož součástí údajně mělo být i Ašsko. Vleklý spor byl přerušen několika válečnými konflikty a úmrtím Karla VI.
Jeho dcera a následovnice trůnu Marie Terezie pak spor opět obnovila. Na katolickou panovnici Rakouské říše a Českou královnu neudělal dojem ani tehdejší věhlasný právník profesor Johann Stephan Pütter b, který jednoznačně dával za pravdu Zedtwitzům. A ta demonstrovala svou moc. Vojenská přítomnost na Ašsku, která představovala obrovské finanční výdaje a omezování nejrůznějších práv, srazilo vzpurného protivníka pomalu, ale jistě na kolena. Roku 1775 byli páni von Zedtwitz nuceni podrobit se císařskému dvoru a stát se zemskými usedlíky. Vzepřel se jen Karl Anton Philipp von Zedtwitz ze zámku Smrčina (Sorg). Kompenzací pak byla řada výsad, které byly stanoveny v Temperamentních bodech. Do roku 1865 byla na Ašsku zachována daňová svoboda.
V archivu naleznete k tomuto tématu následující materiály:
Dokument č. 796: Rodokmen pánů von Zedtwitz (sken, 1,52MB)
Dokument č. 2592: Zedtwitzové: Überzeugend und unwiderleglicher Beweis... (Přesvědčivý a nevyvratitelný důkaz… - německy) (popis, 221KB)
Dokument č. 2583: Zedtwitzové: Nothgedrungenste und wehmüthigste Beschwerung… (Z nouze vzešlá a žalostná stížnost - německy)
Dokument č. 2583: Zedtwitzové: Nothgedrungenste und wehmüthigste Beschwerung…(Z nouze vzešlá a žalostná stížnost)
Dokument č. 2583: Zedtwitzové: Nothgedrungenste und wehmüthigste Beschwerung…(Z nouze vzešlá a žalostná stížnost)
Dokument č. 2584: Zedtwitzové: Wiederhohlte Anzeige… (Opakované oznámení...- německy) (popis, 221KB)
Dokument č. 2584: Zedtwitzové: Wiederhohlte Anzeige… (Opakované oznámení...), (popis - německy) (sken strana 1 až 7 - německy,  2,06MB)
Dokument č. 2585: Neuauflage Böhmischer Unterricht (právní rozklad - německy) (popis, 221KB)
Dokument č. 794: Starší dějiny ašského soudnictví - německy) (popis, 221KB)
Dokument č. 10626: Pütter: Rechtliches Bedenken (právní rozklad - německy) (popis, 207KB)
Dokument č. 10626: Pütter: Rechtliches Bedenken (právní rozklad(zkrácený sken - německy, 2,7MB)
Dokument č. 1226: Unger: Předpísemné dějiny/Temperamentní body - německy) (popis, 212KB)
Dokument č. 1226: Unger: Předpísemné dějiny/Temperamentní body - německy) (sken, 535KB)
Dokument č. 738: Jednání o zrušení daňové svobody - německy) (popis, 138KB)
Dokument č. 5191: Alberti: Dělení dědictví pánů von Zedtwitz - německy(popis, 194KB)
Dokument č. 799: Zedtwitzové: Vybrané písemnosti o pánech von Neuberg (německy)
Dokument č. 840: Pfortner: Hrabata von Zedtwitz na Ašsku (německy)
Dokument č. 8362: Listiny a dokumenty pánů von Zedtwitz (německy)
Dokument č. 9005: Gradl: Písemnosti o pánech von Zedtwitz (německy)
Dokument č. 734: Klier: Zfalšovaná listina Fridricha II. (německy)
Dokument č. 1501: Tins: Die eigenwillige Historie des Ascher Ländchens (Skutečná historie Ašska - německy)
Dokumenty č. 1507/1508/1509/1510: Alberti: Beiträge (Příspěvky), sv.1, sv.2 str. 102, sv. 3 str. 37 až 65; sv.4 str. 218 (německy)
Dokument č. 1067: Haimerl: Takzvané Ašské temperamentní body (německy)
Dokument č. 786: Löffler: Ašsko (německy)
Dokument č. 5047: Klier: Státoprávní vztah Ašska k České koruně (německy)
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru